บทความเรื่องหนังสือ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

หนังสือ เป็นสื่อที่สะสมของข้อมูลชนิดตัวเขียนแล้วก็รูปภาพที่ลงในแผ่นกระดาษหรืออุปกรณ์จำพวกอื่นรวมทั้งรวมเข้าด้วยกันด้วยแนวทางเย็บเล่มหรือทากาวเข้าด้วยกันที่รอบๆขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยมีขนาดต่างๆกันแม้กระนั้นชอบไม่ทำใหญ่มากยิ่งกว่าการจับและก็เปิดอ่านสบายหนังสือชอบเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาความรู้วรรณกรรมต่างๆสำหรับหนังสือในแบบอย่างที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ก(e-book)

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีลำดับที่หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)เพื่อจะเจาะจงประเทศรวมทั้งสถานที่พิมพ์

หนังสือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมาะร้านจำหน่ายหนังสือ และก็สามารถยืมได้จากห้องหนังสือ กูเกิลทำนองว่าในพุทธศักราช2553มีการเผยแพร่หนังสือโดยประมาณ130,000,000เรื่องไม่ซ้ำกัน1